RODO w placówkach oświatowych

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Od 25 maja na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Z racji na sankcje karne spowodowane niedostosowaniem dokumentacji do obowiązujących przepisów, konieczne jest przygotowanie placówki na wejście w życie RODO. 

 

RODO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, sekretarze, nauczyciele, wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe. 

 

Program szkolenia:


1. Przedstawienie podstawy prawnej, w aspekcie placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926) tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – DOTYCHCZAS – CO NOWEGO w 2018r.

2. Nowe obowiązki – procedury wewnętrzne w Jednostkach Oświatowych

3. Analiza istotnych zmian w przepisach – klauzule – RODO

4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych a ABI

5. Nowe sankcje karne – jakie procedury wprowadzić, aby nie narazić placówki na konsekwencje prawne

6. Zgoda na przetwarzanie danych – nowe regulacje

7. Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – procedury

8. Analiza zakresu obowiązków placówki w zakresie ochrony danych osobowych

9. Zbieranie i udostępnianie danych osobowych – procedury

10. Warsztaty- praca z dokumentami

11. Regulacje i regulaminy wewnętrzne  - jak tworzyć – warsztaty

12. Pytania i Odpowiedzi

13. Podsumowanie

 

Są Państwo zainteresowani ofertą szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej? Zapraszamy do kontaktu! 

e-mail: oswiata@gowork.pl

tel. 730 101 417
tel. 570 001 529
tel. 570 004 427

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

ZAPISZ SIĘ
RODO w placówkach oświatowych

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu