Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Od 1 września 2018r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela, dotyczące między innymi awansu zawodowego nauczycieli.
Nowe przepisy obejmują zmiany w obrębie długości stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, wymiar przerwy między poszczególnymi awansami, czy też wydłużenie ścieżki awansu dyrektora szkoły. 

 

Program szkolenia:

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela:

- awans zawodowy nauczyciela a ocena jego pracy,

- wymiar stażu pracy na stopień nauczyciela kontraktowego,

- egzamin dla nauczyciela stażysty,

- wymiar przerw pomiędzy kolejnymi awansami,

- zmiany w ścieżce awansu na stanowisko dyrektora szkoły,

- przywrócenie nauczyciela do pracy a kontynuacja stażu,

- stopień nauczyciela mianowanego dla pracowników szkół wyzszych.

Informacje praktyczne:

- ważne terminy,

- okres przejściowy przed wejściem w życie nowych przepisów,

- blok pytań i odpowiedzi.

 

 Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość  organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu