Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Od 1 września 2018r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela, dotyczące między innymi awansu zawodowego nauczycieli.
Nowe przepisy obejmują zmiany w obrębie długości stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, wymiar przerwy między poszczególnymi awansami, czy też wydłużenie ścieżki awansu dyrektora szkoły. 

 

Program szkolenia:

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela:

- awans zawodowy nauczyciela a ocena jego pracy,

- wymiar stażu pracy na stopień nauczyciela kontraktowego,

- egzamin dla nauczyciela stażysty,

- wymiar przerw pomiędzy kolejnymi awansami,

- zmiany w ścieżce awansu na stanowisko dyrektora szkoły,

- przywrócenie nauczyciela do pracy a kontynuacja stażu,

- stopień nauczyciela mianowanego dla pracowników szkół wyzszych.

Informacje praktyczne:

- ważne terminy,

- okres przejściowy przed wejściem w życie nowych przepisów,

- blok pytań i odpowiedzi.

 

 Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość  organizowanych przez nas szkoleń.

 Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych  kwalifikacji.

 

ZAPISZ SIĘ
Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów
Wybierz jeden z dostępnych terminów z listy poniżej.

Terminarz:

24. kwiecień
07. maj
14. maj
16. maj
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu