Tworzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019,

 • Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

 • Arkusz jako narzędzie w kontroli zarządczej

 • Optymalizacja kosztów

 • Jakie funkcje spełnia subwencja

 • Harmonogram prac nad arkuszem

 • Zatrudnianie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

 • Wybór nauczyciela do zwolnienia

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Czas pracy nauczyciela

 • Godziny ponadwymiarowe

 • Godziny do dyspozycji dyrektora

 • Godziny organu prowadzącego

 • Pensum eklektyczne

 • Nowości w przepisach organizacyjnych

 • Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • Nauczanie indywidualne

 • Kompetencje i uprawnienia w zakresie organizacji szkół i przedszkoli organu prowadzącego, rady pedagogicznej, związków zawodowych

 

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak optymaliwać koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, jak również skąd się biorą coraz wyższe wydatki na szkolnictwo samorządowe.

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie jest adresowane do:

 • dyrektorów szkół, osób odpowiedzialnych za przygotowanie arkuszy organizacyjnych w szkołach,

 • przedstawicieli organów prowadzących.


Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

ZAPISZ SIĘ
Tworzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli

Terminarz:

26. luty
27. luty
05. marzec
05. marzec
07. marzec
07. marzec
12. marzec
13. marzec
14. marzec
14. marzec
15. marzec
19. marzec
20. marzec
26. marzec
10. kwiecień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu