Tworzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019,

 • Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

 • Arkusz jako narzędzie w kontroli zarządczej

 • Optymalizacja kosztów

 • Jakie funkcje spełnia subwencja

 • Harmonogram prac nad arkuszem

 • Zatrudnianie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

 • Wybór nauczyciela do zwolnienia

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Czas pracy nauczyciela

 • Godziny ponadwymiarowe

 • Godziny do dyspozycji dyrektora

 • Godziny organu prowadzącego

 • Pensum eklektyczne

 • Nowości w przepisach organizacyjnych

 • Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • Nauczanie indywidualne

 • Kompetencje i uprawnienia w zakresie organizacji szkół i przedszkoli organu prowadzącego, rady pedagogicznej, związków zawodowych

 

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak optymaliwać koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, jak również skąd się biorą coraz wyższe wydatki na szkolnictwo samorządowe.

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie jest adresowane do:

 • dyrektorów szkół, osób odpowiedzialnych za przygotowanie arkuszy organizacyjnych w szkołach,

 • przedstawicieli organów prowadzących.


Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu