IOD w placówce oświatowej

Od 25 maja na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Miejsce dotychczasowego ABI zajmie wtedy Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

Zapraszamy na rozbudowane 6-godzinne szkolenie z zakresu przepisów i obowiązków dot. pracowników pełniących nową funkcję. 

 

Program szkolenia: 

1.    Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych

2.    Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych

3.    Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR

4.    Zasady przetwarzania danych osobowych:

·          zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

·          ograniczenie celu

·          prawidłowość

·          ograniczenie przechowywania

·          integralność i poufność

·          rozliczalność.

5.    Prawa osób, których dane dotyczą:

·          prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),

·          prawo dostępu do danych,

·          prawo do sprostowania danych,

·          prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

·          prawo do ograniczenia przetwarzania,

·          prawo do przenoszenia danych,

·          prawo do sprzeciwu,

·          prawo do niepodlegania profilowaniu,

·          zasada przejrzystości.

6.    Obowiązki administratora danych

7.    Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)

8.  Status inspektora ochrony danych

·          wymagania względem inspektora ochrony danych (ang. Data Protection Officer, DPO)

·          pozycja IOD/DPO,

·          zadania IOD/DPO,

·          IOD/DPO w ramach grupy kapitałowej,

·          odpowiedzialność IOD/DPO.

9.  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: