Zarządzanie majątkiem szkoły

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników gospodarczych i dyrektorów placówek oświatowych.

Program szkolenia:

  • Majątek szkoły – wybrane problemy

  • Dokumentacja majątku szkoły

  • Gospodarowanie majątkiem szkoły

  • Inwentaryzacja majątku szkoły

  • Kontrole okresowe i planowe budynku szkoły

  • Instrukcje bezpieczeństwa

  • Książka obiektu budowlanego

  • Pytania i odpowiedzi

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu