Na zamówienie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!
2
NOWOŚĆ! RODO w placówce oświatowej: szkolenie + konsultacje
3
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
4
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
5
Efektywne zarządzanie placówką oświatową. Dyrektor jako menadżer szkoły/ przedszkola
6
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
7
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
8
Pakiet dla stałych klientów
9
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
10
IOD w placówce oświatowej
11
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
12
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
13
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
14
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
15
Metody zwiększające efekty kształcenia

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: