Na zamówienie

LP Nazwa szkolenia
31
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
32
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
33
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
34
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
35
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
36
Kompendium wiedzy przed konkursem na wicedyrektora szkoły
37
Rola i zadania wychowawcy
38
Budowanie pozytywnej samooceny nauczyciela
39
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
40
Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: