Kadry, księgowość, nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! RODO w placówce oświatowej: szkolenie + konsultacje
2
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
3
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
4
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
5
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
6
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
7
Metody zwiększające efekty kształcenia
8
Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
9
Ocenianie kształtujące
10
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
11
Kreatywny nauczyciel
12
Dobry start przedszkolaka
13
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
14
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
15
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: