Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
2
NOWOŚĆ! Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!
3
NOWOŚĆ! Ocenianie wewnątrzszkolne
4
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów
5
NOWOŚĆ! RODO w placówkach oświatowych
6
NOWOŚĆ! Egzamin ósmoklasisty- organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
7
NOWOŚĆ! Zmiany w dokumentacji pracowniczej w placówce oświatowej w kontekście RODO
8
NOWOŚĆ! Wychowanie do wartości-kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
9
NOWOŚĆ! Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.
10
NOWOŚĆ! Ocena pracy nauczyciela
11
NOWOŚĆ! Tworzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli
12
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
13
NOWOŚĆ! Przyjazna świetlica – organizacja pracy świetlicy szkolnej
14
Nowelizacja statutu
15
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: