Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
2
NOWOŚĆ! Ocenianie wewnątrzszkolne
3
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów
4
NOWOŚĆ! Przyjazna świetlica – organizacja pracy świetlicy szkolnej
5
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
6
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
7
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
8
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
9
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
10
Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 - zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej
11
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019.
12
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
13
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej
14
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
15
Indywidualizacja procesu nauczania

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: