Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
2
NOWOŚĆ! Ocenianie wewnątrzszkolne
3
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów
4
NOWOŚĆ! Egzamin ósmoklasisty- organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
5
NOWOŚĆ! Zmiany w dokumentacji pracowniczej w placówce oświatowej w kontekście RODO
6
NOWOŚĆ! Wychowanie do wartości-kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
7
NOWOŚĆ! Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.
8
NOWOŚĆ! Przyjazna świetlica – organizacja pracy świetlicy szkolnej
9
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
10
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
11
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
12
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
13
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
14
Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 - zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej
15
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019.

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: