Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia
2
NOWOŚĆ! Egzamin ósmoklasisty- organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
3
NOWOŚĆ! Wychowanie do wartości-kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
4
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
5
Programowanie w klasach I- III
6
Zespół Aspergera- jak zrozumieć i zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
7
Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem
8
Dziecko z cukrzycą
9
Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
10
Zespoły nauczycielskie – budowanie i praca w zespole
11
INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole
12
Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli
13
Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów
14
Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
15
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: