Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia
2
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
3
Programowanie w klasach I- III
4
Zespół Aspergera- jak zrozumieć i zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
5
Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem
6
Dziecko z cukrzycą
7
Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
8
Zespoły nauczycielskie – budowanie i praca w zespole
9
INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole
10
Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli
11
Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów
12
Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
13
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
14
Jak efektywnie poprowadzić zebranie z rodzicami?
15
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: