Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
16
Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
17
Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
18
Szkolenie dla OHP- Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży
19
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
20
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
21
Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty
22
Sztuka Autoprezenacji
23
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
24
Teoria ograniczeń - narzędzia TOC w edukacji małego dziecka
25
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
26
Wybrane metody pracy z dzieckiem w przedszkolu - Metoda dobrego Startu, sensodydaktyka, kinezjologia
27
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty.
28
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
29
Metoda Glenna Domana - czytanie globalne
30
"Uzależniogenny" XXI wiek – czyli uzależnienie od Mass-Mediów

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: