Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
31
Metoda Glenna Domana - czytanie globalne
32
"Uzależniogenny" XXI wiek – czyli uzależnienie od Mass-Mediów
33
Pomysły na prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
34
Hollywood w mojej szkole – edukacja filmowa na lekcjach i zajęciach dodatkowych
35
Storytelling w edukacji – nauczanie językiem opowieści.
36
Szkolenie dla OHP- Jak skutecznie motywować młodzież w realizacji wymiany międzynarodowej?
37
Szkolenie dla OHP- Komunikacja społeczna wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
38
Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
39
Projekt edukacyjny w szkole
40
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
41
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
42
Ocenianie kształtujące
43
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
44
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
45
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: