Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
46
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
47
E-learning w szkole
48
Pierwsza pomoc przedmedyczna
49
Indywidualizacja procesu nauczania
50
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
51
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
52
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
53
Dobry start przedszkolaka
54
Matematyczne doświadczenia przedszkolaków - diagnoza i wspomaganie
55
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
56
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
57
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy
58
Jak budować u dziecka poczucie własnej wartości?
59
Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
60
Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: