Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
61
Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi
62
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
63
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
64
Mobbing w szkole
65
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
66
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
67
Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
68
Socjoterapia - różne formy pracy
69
Drama w przedszkolu
70
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
71
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu
72
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
73
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
74
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
75
Poziom bezpieczeństwa w szkole– ewaluacja

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: