Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

LP Nazwa szkolenia
1
Zespół Aspergera- jak zrozumieć i zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
2
Dziecko z cukrzycą
3
Skuteczne i łatwe podniesienie dyscypliny w klasie
4
Tworzenie efektywnego zespołu wychowawczego
5
Jak rozwinąć kompetencje psychologiczne nauczycieli?
6
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
7
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
8
Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
9
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
10
Sztuka Autoprezenacji
11
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
12
Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a rozwój małej motoryki
13
Teoria ograniczeń - narzędzia TOC w edukacji małego dziecka
14
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
15
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach po zmianie przepisów prawa oświatowego

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: