Regulacje prawne w oświacie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
2
NOWOŚĆ! RODO w placówce oświatowej: szkolenie + konsultacje
3
NOWOŚĆ! RODO w placówkach oświatowych
4
NOWOŚĆ! Ocena pracy nauczyciela
5
Realizacja Nowej Podstawy Programowej w aspekcie rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów- wnioskowanie i myślenie strategiczne.
6
Realizacja Nowej Podstawy Programowej z zakresu przedmiotów humanistycznych. Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela
7
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
8
Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty. Wpływ zmian w prawie oświatowym na pracę szkoły.
9
Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
10
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej
11
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
12
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
13
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
14
System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
15
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: