Reforma

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem września 2017 roku wiążą się z nowymi zasadami organizacji pracy szkoły oraz zmieniają ustrój szkolny, w wyniku czego zlikwidowane zostaną gimnazja. Wszystkie szkoły tego typu zostaną przekształcone w szkoły podstawowe lub w szkoły średnie albo staną się ich częścią.

Tego typu zmiany wiążą się z odpowiednim przygotowaniem zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły.

Szkoły podstawowe i szkoły średnie będą objęte różnymi planami nauczania, podstawami programowymi oraz organizacją pracy. Nauczyciele muszą mieć pełną świadomość, jakie przepisy kadrowe obowiązują ich w okresie przejściowym.

W czasie reformy warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, aby wszystkie obszary zostały należycie dopilnowane.

W celu zorganizowania szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

730 101 417

NASZE ODDZIAŁY: